Nett-banner 950x173 72

Havnekonflikten til representantskapet

27.august 2015
AksjonOsloHavn220615-small Mindretallet i forbundsstyret i NTF anket torsdag den videre behandlingen av havnekonflikten til forbundets representantskap. Hvordan konflikten skal håndteres videre, blir dermed ikke avgjort før 1. oktober. Les mer!

Flertallet på syv i forbundsstyret, ønsket å utvide konflikten nå og sette i gang sympatiaksjoner blant NTFs medlemmer.

Mindretallet på fire ville ha forbundsstyret med å gjennomgå konflikten, fortsette forhandlinger og lage en handlingsplan for den videre prosessen før man eventuelt går til ytterligere sympatiaksjoner.

Etter at mindretalldet ikke fikk gjennomslag for sin strategi, meddelte forbundsleder Roger Hansen, som var i mindretallet, at saken vil bli anket inn for representantskapet, slik forbundets vedtekter åpner for.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok