Nett-banner 950x173 72

Aldri vært større

1.februar 2013
Dag-Einar 261012 Ved inngangen til 2013 var det registrert 20505 medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Dette er det høyeste medlemstallet i forbundets historie. - Våre foreninger og medlemmer har gjort en strålende innsats i 2012 med å verve nye medlemmer til forbundet, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.


I løpet av 2012 ble det vervet 3 649 nye medlemmer til NTF. Det utgjør 18,3 prosent av medlemsmassen. I løpet av 2012 har 1 363 meldt seg ut av forbundet, 1 101 medlemmer er strøket, 292 medlemmer er overført til andre LO-forbund og 197 er gått bort. Den reelle veksten i medlemstall var på 586 (3,8 prosent).

- Vi hadde en vellykket vervekampanje som ble lagt i perioden da vi gjennomførte tariffoppgjørene. Resultatene av disse oppgjørene har ført til at mange har meldt seg inn i NTF. Det er spesielt gledelig at vi har hatt en bra økning av medlemmer blant godssjåførene. Dette er et område der organisasjonsprosenten er forholdsvis lav. Det er ingen grunn til at ikke medlemstallet kan økes ytterligere i 2013, sier Dag-Einar Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok