Nett-banner 950x173 72

Havnearbeiderne til Europarådet

22.mai 2014
DrammenHavn150114 Må man være medlem i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) for å få fast jobb som havnearbeider i offentlige norske havner? Ja, mener Bedriftsforbundet. Nei, mener NTF. Nå skal Europarådets sosialkomite behandle spørsmålet. Les mer!

(Tekst: Roy Ervin Solstad - Transportarbeideren. Foto: Drammen havn)

Bedriftsforbundet der Drammens-baserte Holship er medlem sendte i fjor høst en klage til Europarådets sosialkomite fordi Norge tillater det de kaller organisasjonstvang i norske havner. Bedriftsforbundet hevder at man må være medlem i Transportarbeiderforbundet for å få fast jobb som havnearbeider. Det vil i tilfelle være et brudd på menneskerettighetenes artikkel om organisasjonsfrihet.

I sine tilsvar til komiteen, avviste den norske regjeringsadvokaten Bedriftsforbundets argumenter, med begrunnelse blant annet i at Bedriftsforbundet ikke har klageadgang, da de både er en for liten organisasjon - og ikke organiserer arbeidstakere, kun arbeidsgivere.

– LO må på banen
Nå har sosialkomiteen i Europarådet vedtatt at klagen skal behandles. Samtidig blir så nær som samtlige av regjeringsadvokatens argumenter avvist. Dermed vil sosialkomiteen ta opp spørsmålet om det er organisasjonstvang i norske havner i sin fulle bredde. Bedriftsforbundets advokat, Nicolay Skarning, sier til FriFagbevegelse.no at LO og NTF nå må på banen i denne saken.

– Vi ser frem til behandlingen i Europarådets sosialrettskomite. Jeg vil dessuten oppfordre både NTF og LO til å få frem sitt syn direkte for rådet innen 15. juli da jeg er redd regjeringsadvokatens troverdighet er svekket i Europarådet. Etter NTFs og LOs innspill må vi deretter få en skikkelig vurdering av saken i Strasbourg, sier Nicolay Skarning.

– Avviklet for lenge siden
Leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen, har ikke selv sett vedtaket fra sosialkomiteen, men han er ikke bekymret for å få saken opp i Europarådet.

– Organisasjonstvang ble avviklet for mange, mange år siden, og vi har mange eksempler på det motsatte. Det skal bli spennende å se hvordan Bedriftsforbundet skal bevise sine påstander, sier Hansen.

At det er svært mange av havnearbeiderne som er medlemmer i Transportarbeideforbundet, mener han er helt naturlig.

– Det er jo vi som jobber for sakene de er opptatt av, understreker han.

Hansen bekrefter likevel at NTF vil ta kontakt med Europarådet for å fremme sitt syn.

– Vi må på banen, og vil gjøre det gjennom LOs juridiske avdeling og de internasjonale kontaktene vi trenger, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok