Nett-banner 950x173 72

Nei til EØS og kamp for egne tariffavtaler

27.januar 2014
DagEinarSivertsen270114-small Det var ingen tegn til høyredreining da 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen la fram forslag til handlingsprogram på Transportarbeiderforbundets landsmøte mandag. Forbundsstyrets innstilling krever blant annet at Norge sier opp dagens EØS-avtale. Les mer!


(Tekst: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren, Foto: Marcel Tiedje)

«En stadig strøm av Eu-direktiver og EØS-regler utgjør en trussel mot norske faglige rettigheter som for eksempel vikarbyrådirektivet, postdirektivet, kabotasjeregler og Jernbanepakke 4», heter det i innstillingen fra forbundsstyret.

Liberalistisk prosjekt
Sivertsen la vekt på at EU var et liberalistisk prosjekt. Han ga heller ikke noe håp om våpenhvile i forhold til andre forbund i LO-familien. I forslaget heter det at forbundet «vil arbeide for å håndheve og klargjøre tariffgrensene mot andre fagforbund». Og han sa at kampen for å beholde retten til egne tariffavtaler blir viktigere enn før. – Og det gjelder både internt i LO-familien og overfor aggressive arbeidsgivere, sa Dag-Einar Sivertsen.
 
Sosialistisk regjering
Selv om han ikke nevnte navnene på forbundene var det klart at dette gjelder Industri Energi og Fagforbundet. Transportarbeiderforbundet og Industri Energi har en konflikt gående om tariffavtale i Rissavika terminalen.
 
Men like viktig er konflikten med Fagforbundet om bussbransjeavtalen. På LO-kongressen fikk Fagforbundet medhold i at det skulle utredes at de skulle bli part i bussavtalen. På landsmøtets første dag gikk forbundsleder Roger Hansen hardt ut mot kongressvedtaket og slo fast: «Fagforbundet skal ikke bli en del av bussbransjeavtalen i privat sektor.» Transportarbeiderforbundet ønsker ikke bare et regjeringsskifte. I handlingsprogrammet heter det rett og slett at forbundet skal arbeide for at «en sosialistisk regjering velges.»

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok