Nett-banner 950x173 72

Regjeringsadvokaten slakter mennereskerettsklage

8.april 2014
Terje270412 Regjeringsadvokaten ber Europarådets sosialrettskomite om å avvise klagen på brudd på menneskerettenes bestemmelser om organisasjonsfrihet som Bedriftsforbundet har rettet mot NTF og LO. Regjeringsadvokaten mener Bedriftsforbundet ikke har noen som helst bevis for dette, og ber om at klagen avvises som ubegrunnet. Les mer!

Bedriftsforbundet mener at losse- og lastearbeidere i Norge tvinges til å være medlem av NTF for å få arbeid i havnene, og at dette er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Formelt sett er det den norske stat som er klaget inn til Europarådets sosialrettskomite, for å ha tillatt brudd på den Europeiske sosialpakts artikkel 5, som skal sikre organisasjonsfrihet for alle.

Bakgrunnen for dette er en konflikt mellom NTF og Holship as i Drammen, som nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting med Transportarbeiderforbundet. Holship vil heller bruke egne ansatte som får mye dårligere betalt for dette arbeidet.

- Vi er tilfredse med at Regjeringsadvokaten så kontant avviser denne saken som ubegrunnet. Grunnen til at Regjeringsadvokaten peker på at Bedriftsforbundet ikke har ført bevis for at det er organisasjonstvang i NTF, er selvsagt at det ikke eksisterer en slik tvang for losse- og lastearbeidere, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF.

- Det er riktig at vi har høy organisasjonsprosent blant losse- og lastearbeidere. Men vi er det eneste forbundet som til dags dato har brydd seg om å ta vare på lønns- og arbeidsvilkår for havnearbeiderne. At det skal være et brudd på menneskerettene å lykkes med organisasjonsarbeidet, blir jo helt meningsløst, sier Samuelsen.

- Vi tror ikke et øyeblikk at Bedriftsforbundet er spesielt opptatt av grunnleggende rettigheter for arbeidstakere. De burde heller være så ærlige at de sier rett ut at grunnen til at de går til Europarådet, er at de ikke vil betale tarifflønn for lossing og lasting. For å oppnå dette, gjør Bedriftsforbundet en lett gjennomskuelig sving innom menneskeretter. Vi skal avstå fra å kommentere moralen i dette, sier Terje Samuelsen.

Trykk her for å lese Regjeringsadvokatens kommentarer til Europarådets sosialrettskomité!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok