Nett-banner 950x173 72

Livskraftig 50-åring!

14.november 2014
PetterJørgensen141114 Det var ikke noe aldrende over Oslo og Omegn Bussarbeiderforening (OOBF) da de fredag markerte sine første femti år. Bussjåførene i Osloregionen gikk i 1964 ut av Oslo Transportarbeiderforening og dannet sin egen fagforening. Les mer!

(Bildet: Leder i OOBF i jubileumsåret er PetterJørgensen, som har hatt vervet siden år 2000)

OOBF har godt over 1500 medlemmer i jubileumsåret. Siden Petter Jørgensen tok over som leder i foreninga, har medlemstallet vokst hvert eneste år.

I sin tale på jubilumsmarkeringa, gikk Jørgensen gjennom foreningas historie, og pekte også på utfordringene framover. Blant annet pekte han på  ordningen med timesjåfører som en stor utfordring. Petter Jørgensen uttrykte også kritikk til NTF, som ennå ikke har klart å samle alle bussjåfører i ett fagforund.

I sin hilsningstale fra LO, dro tidligere LO-leder Yngve Hågensen fram de historiske perspektivene til fagbevegelsen helt tilbake til dannelsen av LO. Han understreket at dagens verlferdssamfunn er et resultat av lang og hard kamp fra fagbevegelsen. Hågensen trakk spesielt fram regjeringas forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven som et esempel på at fagbevegelsens kamp på langt nær er over.
 

(Bildet: Tidligere LO-leder Yngve Hågensen hilste jubilanten og overrakte gave fra LO-leder Gerd Kristiansen)

Forbundsleder Roger Hansen, som selv har vært leder av OOBF, fortalte i sin hilsningstale historier og anekdoter fra sin tid i foreningen. Blant annet trakk han fram den ulovlige streiken blant bussjåførene i 1980.

Tidligere redaktør i Transportarbeideren, Vegard Holm, presenterte sin jubileumsbok "Med henda på rattet". Den forteller histiorien om bussjåførene i Oslo sin faglige kamp fra 1927 til 1980.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok