Nett-banner 950x173 72

Full seier til portugisiske havnearbeidere!

19.februar 2014
Terje270412 47 portugisiske havnearbeidere i Lisboa blir nå gjeninnsatt i sine jobber etter å ha vært utestengt i mer enn et halvt år. Havneeierne gikk til aksjon i fjor og ville kvitte seg med fortrinnsretten til losse- og lastearbeiderne. - Dette er en stor inspirasjon for oss i våre havnekonflikter, som handler om det samme, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF. Les mer!

Havneeierne i Lisboa satte inn streikebrytere for å utføre lossing og lasting i havna. Det har vært stor internasjonal oppmerksomhet om saken, og stort politisk press for å få løst denne konflikten.

- Presset på havneeierne resulterte i at de måtte gi seg. Sist fredag nådde partene enighet, og dette ga full seier til havnearbeiderne. Dette viser at internasjonal solidaritet og press virker. Vi har også fått overveldende støtte både nasjonalt og internasjonalt for boikotten av Risavika og sympatistreikene vi har satt i verk. Det skal arbeidgiverne i norske havner få merke, sier Terje Samuelsen.

I enigheten som ble oppnådd i Lisboa, ble alle de 47 utestengte havnearbeiderne gjeninnsatt i sine jobber. Fortrinnsretten skal respekteres, og det skal satses på ytterligere utdanning og skolering av havnearbeiderne.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok