Nett-banner 950x173 72

Vil ha felles løft

3.desember 2014
ArbeidsgruppeMobilkran2014-small Transportarbeiderforbundets medlemmer i mobilkranselskapene har ikke egen tariffavtale. I dag jobber ansatte i mobilkranselskapene på svært ulike tariffavtaler. Speditør- og gods-avtalen er de vanligste, men i Trondheim går de ansatte på grossistavtalen. Les mer!

(Bildet: Karl Einar Kraby (fra venstre), Odd Zachariassen, John Arne Jensen og Øystein Thomassen sitter i arbeidsgruppa som skal lage utkast til ny tariffavtale for mobilkranbransjen. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad)

På NTFs bransjekonferanse på Gardermoen 10-12. mars fikk man for første gang samlet en arbeidsgruppe med medlemmer fra dette området, og nyvalgt leder for arbeidsgruppen, John Arne Jenssen, er glad det endelig skjer noe.

Forsøkt før

- Det har vært en del forsøk tidligere. Første gangen var vel i 2008, men bransjen er i forandring og flere og flere blir opptatt av å samle bransjen under en egen tariffavtale for mobilkran, forteller han.

Ifølge Jenssen er dette ikke bare et ønske fra arbeidstakersiden.

- Noen firmaer har også signalisert at de vil ha en tariffavtale, men det gjelder ikke alle, sier han.

Totalt anslås det at det er rundt 900-1000 ansatte som potensielt kan omfattes av en mobilkranavtale. I skrivende stund nærmer Transportarbeiderforbundet seg 140 medlemmer.

- Vi har hatt en sterk medlemsøkning de siste to årene, og Monica Johansen, leder i Østfold Transportarbeiderforening har vært veldig aktiv og presset på for at forbundet skulle sette i gang arbeidet med å få opprettet en tariffavtale, påpeker Øystein Thomassen som også sitter i arbeidsgruppen.

Ikke urimelig

Arbeidsgruppen har som mål å presentere et utkast til tariffavtale for forbundet til høsten. Gruppen sier allerede at det ikke vil være et urimelig forslag til avtale.

- I dag har vi mange goder som er avtalt lokalt, men som ikke er nedfelt på papir. De godene er stort sett identiske over hele landet, og vi vil derfor ha de godene inn i en tariffavtale, sier Odd Zachariassen, også han medlem av arbeidsgruppa.

Lønnsmessig mener de også at det bør være mulig å komme til enighet med arbeidsgiverne.

- Det er forskjeller på grunnlønna i de ulike selskapene, men med alle tilleggene vi har, ligger vi lønnsmessig likt, fortsetter Zachariassen.

Kartlegging

Når utkastet overleveres til høsten, ligger ballen hos NTF som må starte forhandlinger med arbeidsgiverne for å få til en tariffavtale. Det kan by på utfordringer.

- Arbeidsgiverne har et bransjeråd for mobilkran, men en av de store arbeidsgiverne har meldt seg ut av det bransjerådet. Det betyr at også arbeidsgiverne har en vei å gå, sier John Arne Jenssen.

- Det har vært noen streiker de siste årene for tariffavtaler både i eget og andre forbund. Er dere klare for å bruke det samme virkemiddelet?

- Vi må først få nok medlemmer for at det skal være noe vits. Det er uansett ikke noe tema nå, sier Karl Einar Kraby i arbeidsgruppa for mobilkran.

Rogers misjonsbefaling

Det synet deles av forbundsleder Roger Hansen. På bransjekonferansen oppfordret han samtlige foreningsledere i forbundet til å gå ut å verve medlemmer i mobilkranbransjen.

- Vi har prøvd mange ganger uten å lykkes. Det er viktig å få en god avtale og mange nye medlemmer innen mobilkran. Derfor må foreningene kartlegge bransjen i sine områder og starter intensiv verving av nye medlemmer. Da kreves det ressurser og det vil vi bruke penger på, sa Hansen til bransjekonferansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok