Nett-banner 950x173 72

Øker timelønna med kr 7,83 fra 1. februar

4.februar 2013
LarsJohnsen100912 Februarreguleringa for havnearbeiderne på Rammeavtalen om fastlønnsystem og Sør- og Nord-Norgeavtalen, fører til en økning i timelønna på kr 7,83 til kr 175,76. Denne reguleringa er et resultat av en protokoll fra tariffrevisjonen i 2010. Les mer!


I 2010 ble partene enige om at grunnlønna for havnearbeiderne i løpet av tre år skulle trappes opp til et nivå tilsvarende 90 % av "Arbeidere i alt" innen LO-NHO-området. Siden 2010 har den årlige februarreguleringa ført til en samlet økning i timelønna for havnearbeiderne på omlag 24 kr, i tillegg til de ordinære tarifftilleggene.

- Med denne reguleringa er grunnlønna til havnearbeiderne nå justert opp til 90 % av Arbeidere i alt. Den årlige februarreguleringa er permanent, men vi kan ikke vente så stor årlig økning i årene framover som den har vært i opptrappingsperioden, sier 1. nestleder i NTF Lars M. Johnsen.

Trykk her for å lese protokollen fra forhandlingene om  februarreguleringa for havnearbeiderne i 2013!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok