Nett-banner 950x173 72

Hårreisende!

16.oktober 2013
Lussandberget161013 - Det er direkte hårreisende at sendrektighet i kommunale reguleringsplaner utsetter viktige rassikringsprosjekter. I verste fall kan det jo føre til at liv går tapt. Her må staten gripe inn, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


(Bildet: Lussandberget i Granvin kommune. Foto: Statens vegvesen)

Det er Bergens Tidende som i dag skriver om Riksrevisjonens kritikk av at penger til rassikring av fylkesveger ikke blir brukt opp. I artikkelen omtales to prosjekter på riksveg 7 i Granvin kommune i Hardanger. Statens vegvesen sier at disse prosjektene ikke vil komme i gang i år som opprinnelig planlag, og grunnen er at Gransvin kommune ikke blir ferdig med reguleringsplanene for disse områdene. Til sammen blir 122 millioner kroner til rassikring stående ubrukt i år i Hordaland og Sogn og Fjordane, i følge Statens vegvesen.

- Jeg vetv at en kommune ønsker å ha med et ord i laget når rassikringsprosjekter skal settes i gang i deres kommune. Men det blir helt meningsløst hvis kommunale planprosesser skal gå foran sikring av liv og helse langs våre fylkesveger. Staten må gripe inn og sørge for at sendrektige lokale planprosesser ikke forsinker slike prosjekter. Myndighetene må her ta i bruk statlig regulering, sier Roger Hansen.

Fylkesdirektør for økonomi i Hordaland fylkeskommune, Johnny Stiansen, sier til BT at et rassikringsprosjekt kan bli dyrere i 2014 enn i 2013 uten at dette vil bli kompensert for.
- Dette understreker hvor viktig det er at rassikring settes i gang det året det er planlagt, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok