Nett-banner 950x173 72

NTF ber Vegtilsynet om å åpne tilsynssak

4.mai 2013
StrandaelvaVinjeSundve-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har sendt brev til Statens Vegtilsyn med anmodning om å åpne tilsynssak mot Statens Vegvesen knyttet til vegstrekningen mellom Vinje og Sundve på E 16 i Voss. Bakgrunnen er rekken av alvorlige ulykker på denne strekningen der tunge kjøretøy har vært involvert. Les mer!


(Foto: E 16 mellom Vinje og Sundve i Voss er en ulykkesbelastet vegstrekning. Fotograf - Svein Ulvund)

- Denne strekningen er kjent som en vanskelig og til dels farlig vegstrekning, særlig på vinteren. Vegen går langs ei elv som er delvis åpen også om vinteren, noe som gjør at det ofte er glatt og vanskelig føre der. Våre medlemmer sier også at det ofte ikke strøs og saltes skikkelig. Vegen er også delvis svingete og smal slik at det er vanskelig for to store kjøretøyer å møtes, sier forbundsleder i NTF, Roger Hansen.

- Det er stort behov for å gjøre noe med den vegstrekningen både på kort og lang sikt for å bedre sikkerheten for de vegfarende. Vi håper nå at Statens Vegtilsyn vil kontrollere Statens Vegvesen om de har oppfylt kravene de har på seg til å sørge for trygg veg, sier Roger Hansen.

I februar i år protesterte omlag 350 vossinger som bor langs denne vegstrekningen med krav om å får bedret sikkerheten.

Her kan du lese brevet fra NTF til Statens vegtilsyn!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok