Nett-banner 950x173 72

- Respektløst fra NHO

6.desember 2013
Johnsen og Nilsen  Small 120613 NHO-topp Tom Rune Nilsen mener at havnearbeiderne saboterer sjøtransporten med sitt krav om fortrinnsrett til losse- og lastearbeid i følge bransjebladet mtlogistikk. Nilsen hevder han er feilsitert, men det imponerer ikke 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!


(Tekst og foto: Vegard Holm)

Det er i et referat fra Tom Rune Nilsens foredrag på årskonferansen til NHO Logistikk og Transport (NHO LT) at mtlogistikk.no hevdet at Nilsen kom med kraftig kritikk av havnearbeiderne for å sabotere sjøtransporten:
- Havnearbeidernes nedlatende holdning og manglende samarbeidsvilje innebærer en betydelig fordyrelse av sjøtransporten. Problemet har utviklet seg over flere år, siteres Tom Rune Nilsen på. Videre skal Nilsen, ifølge mtlogistikk.no ha fyrt av denne salven:
- Tariffavtalen til 330 laste- og lossearbeidere i Norge er et av de største hindrene for å gjøre den miljøvennlige sjøveien mest mulig attraktiv. Avtalen gir dem fortrinnsrett til å laste og losse skip i offentlige havner. Måten avtalen praktiseres på, skaper problemer kysten rundt, sier Nilsen.
 
Feilsitert

Til Transportarbeideren sier Nilsen at han er feilsitert. NHO-toppen sier han ble ganske overrasket da han leste artikkelen i mtlogistikk.no.
- Dette er journalistikk som jeg ikke kjente meg igjen i. Jeg ble ille berørt av artikkelen, sier Nilsen. Tanken bak foredraget på årskonferansen var å gå gjennom havnearbeidernes fortrinnsrett historisk og juridisk, sier han.
- Jeg gikk gjennom utviklingen, blant annet konteineriseringen.
- Vi respekterer tariffavtalene, men ønsker modernisering. Og vi vil ta vare på havnearbeiderne. I praksis er losse- og lastearbeiderne på havnene ansatte i vikarbyråer. Vi ønsker fast arbeid for havnearbeiderne gjennom at de blir ansatt i terminalbedrifter på havnene, sier Tom Rune Nilsen.
 
Produktiviteten må bli bedre
Han uttrykker at ordningen slik det er i dag ikke er tilfredsstillende i et moderne samfunn, samtidig må produktiviteten bli bedre.
- Her er det behov for en kraftig forbedring, sier han.
Nilsen sier han ønsker slutt på de tilbakevendende konfliktene i havnene, og opplyser at NHO LT og Transportarbeiderforbundet har avtalt et todagers møte i september som han håper vil bidra til bedre samarbeid.
Han understreker også at disse sakene han har tatt opp ikke bare er et Oslo-fenomen, men også gjelder på en rekke andre havner langs kysten.
 
Respektløst
Transportarbeiderforbundets 1. nestleder, Lars Johnsen, mener det ikke er ikke noe godt dementi Nilsen kommer med.
- NHO må snart vise seg fra en annen og bedre side. Jeg kan nevne at NHO LT i løpet av de siste ti åra har avvist ni av elleve krav om innføring av Rammeavtalen fra oss, kun to tariffkrav har de gått med på. Det illustrer veldig godt hva arbeidsgiverne driver med, og den respektløsheten de har for tariffsystemet i norske havner, sier Lars Johnsen.
 
Internasjonale forpliktelser
Han understreker at Transportarbeiderforbundet lenge har vært villige til å diskutere de fleste forhold i de norske havnene.
- Vi er villig til å diskutere det meste, også andre mulige ansettelsesforhold for havnearbeiderne. Men det virker som arbeidsgiverne helst vil ha polemikk i media, noe ikke vi ønsker. Det som er vårt helt bastante krav er at fortrinnsretten til havnearbeid skal beholdes slik ILO-konvensjon 137 beskriver. Denne er ratifisert av Norge, og en del av Norges forpliktelser, sier Johnsen.
Skuespill?
Lars Johnsen sier arbeidsgiverne i havne-Norge ønsker hele det norske tariffsystemet dit pepperen gror.
- Arbeidsgiverne respekterer ikke tariffsystemet i havnene, og tråkker hele systemet ned i søla. At de ikke vedkjenner seg tariffavtaler de sjøl har vært med å forhandle fram er jo noe spesielt, sier Johnsen.
- Neste gang vi møter folka fra NHO LT må vi jo stille spørsmål om det kun er et skuespill de driver. De ønsker tydeligvis å bli kvitt tariffavtalene de sjøl er part i. Det er ikke vi enige i, men vilkårene i avtalen kan drøftes i tariffoppgjørene, ikke gjennom drittkasting i pressa.
- Vil arbeidsgiverne ha kamp er vi klare for det. Det kan jeg love, sier Lars Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok