Nett-banner 950x173 72

Vil begrense kabotasje innen turbuss

2.desember 2015
Bergkvarabuss180213-small Regjeringa ønsker nå å innføre begrensninger på kabotasjekjøring innen turbilnæringa. Det sa statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet på en transportkonferanse torsdag. - Dette er positivt. Vi håper nå de innfører begrensningene så fort som mulig, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


Det var på Arbeidstilsynets konferanse om treparts bransjeprogram innen transport at statssekretær Aarset kom med disse opplysningene. På konferansen ble også FAFO og TØI sin rapport om arbeidsforholdene i gods- og turbilbransjene presentert.

Hørt på innspill
- Vi har jobbet i mange år for å innføre kabotasjebegrensninger innen persontransport, og tok opp dette med samferdselsministeren senest i et møte 28. januar. At regjeringa nå sier de ønsker å begrense slik kabotasje, viser at de har hørt på våre innspill, sier Roger Hansen.

Forslaget til regjeringa er identisk med det forslaget som den rød/grønne regjeringa la fram i 2011, og som ble innført blant annet i Frankrike. I dag kan hvilket som helst utenlandsk turbilselskap kjøre så mye de ønsker i Norge innenfor ei tidsramme på et år. Hvis begrensingene blir innført, blir det ikke lov til å kjøre mer enn 30 dager sammenhengende i Norge, og maksimalt 45 dager i løpet av et år.

Lagt på is
Forslaget ble lagt på is i 2012 etter at departementet var i dialog med EFTAs overvåkningsorgan ESA, som mente dette ville være i strid med EØS-avtalen.

- Vi var svært skuffet over at den rød/grønne regjeringa la bort dette forslaget.  Nå håper jeg den blå/blå regjeringa ikke gir seg selv om de skulle få motbør for forslaget i ESA eller EU, sier Hansen.

Ufullstendig rapport
- Rapporten om arbeidsforhodene innen gods og turbil, brakte ikke fram mye som vi ikke visste fra før. Når det gjelder godsnæringen, brukes det statistisk grunnlag fra 2011. Det har skjedd svært mye etter dette. Innen turbil finnes det nesten ikke noen statistikker.  Rapporten viser det vi har sagt hele tiden, at de statistiske kunnskapsgrunnlaget er alt for dårlig. Dette håper jeg at bransjeprogrammet tar fatt i, sier forbundslederen.

Forbundslederen peker likevel på at rapporten også dokumenterer mye som til nå bare har vært påstander i bransjen. Hansen framholder også at noen av arbeidgiverorganisasjonene har en noe annen virkelighetsoppfatning blant annet om turbilnæringa enn det NTF har.

- På tross av disse forkjellene, og på tross av manglene i rapporten, har vi nå et et bra grunnlag å gå videre på i arbeidet for å få til anstendige lønns- og arbeidsforhold forhold og likere konkurransevilkår i gods- og turbilnæringene, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok