Nett-banner 950x173 72

Landsmøteforberedelsene er i rute og inne i siste fase!

16.januar 2014
Dag-Einar og Beate Forbundets landsmøte i Kristiansand nærmer seg og forberedelsene er i rute, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Les mer!

Delegatene har nå fått tilsendt alle dokumenter, kulturinnslag er på plass, hotellene venter på besøk fra 170 transportarbeidere, innenlandske og utenlandske gjester, innledere, politikere og tidligere ansatte og tillitsvalgte ved forbundet.


I forbundet har det vært en landsmøtegruppe som har jobbet med alle forberedelser fram mot landsmøtet. Gruppen har jobbet siden våren 2013 og arbeidet er nå inne i siste fase hvor alle detaljer skal på plass.
 

Dag-Einar Sivertsen og kontorleder Beate Knudsen sitter nå og går gjennom sjekklistene for å se at alle detaljene er på plass.
Vi håper den grundige jobben vi har gjort i forkant vil føre til at "hjulene" ruller problemfritt hele uken i Kristiansand, sier Dag-Einar Sivertsen.
 

Vi ser fram til spennende og hektiske dager med gode diskusjoner og sosialt samvær oss Transportarbeidere imellom!
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok