Nett-banner 950x173 72

Viktige tiltak for å øke sikkerhet på buss

9.mars 2014
Valdresekspressen051113-small Et utvalg med medlemmer fra NTF, NHO Transport og YTF leverte i dag en rapport med forlag til tiltak for å øke sikkerheten for bussjåfører og passasjerer. Kontantfrie busser, kameraovervåkning og alarmknapp er blant tiltakene som foreslås gjennomført. Les mer!

Utvalget ble nedsatt etter tragedien på Valdresekspressen i 2013 der tre personer ble drept.

- Vi mener at sikkerhet på buss går langt ut over det som skjedde på Valdresekspressen, og det er arbeidsgiverne som har det overordnede ansvaret for å sørge for slik sikkerhet, sier 1. sekretær Dag Einar Sivertsen i NTF. Han representerte forbundet i utvalget sammen med hovedtillitsvalgt Dagfinn Haga i Tide Buss AS, og sekretær i Oslo og omegn Busarbeiderforening, Per Ole Melgård.

- Etter vår mening er de viktigste tiltakene kontantfrie busser, kameraovervåkning, alarnmknapp og bedre, enklere og standardiserte rømningsveger på bussene. Men vi peker også på at det er nødvendig at sjåførene blir bedre trent i konflikthåndtering, og at det er viktig med informasjons- og holdningsarbeid, sier Sivertsen.

- Utvalget er derimot negativ til fysisk avskjerming av bussjåførene. Vi ønsker mest mulig åpenhet, og at sjåførene skal kunne følge med på hva som skjer i passasjerdelen av bussene, sier Dag Einar Sivertsen.

De tre organisasjonene vil nå følge opp rapporten overfor myndighetene for at disse tiltakene skal bli satt ut i livet.

- Det er naturlig å prøve og få dette gjennomført blant annet knyttet til anbudsutlysinger, sier 1. sekretær Dag Einar Sivertsen. 

Trykk her for å lese hele rapporten!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok