Nett-banner 950x173 72

Handlingsprogram mot sosial dumping i transport

6.juli 2013
LarsJohnsen240512 Regjeringa har nå startet arbeidet med å etablere et eget bransjeprogram for transportnæringa i deres tredje handlingsprogram mot sosial dumping. Det skal fokuseres på godstransport og turbilnæringa. - Dette er vi tilfredse med, det er på disse områdene vi har de store problemene med kabotasjekjøring, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Forskningsstiftelsen Fafo og Transportøkonomisk Institutt (TØI) er nå i full gang med å lage forprosjektet til regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. På et møte på Fafo torsdag 6. juni ble evalueringen av de to første programmene presentert. Konklusjonen var at mange av tiltakene i disse programmene hadde god effekt, særlig de som var knyttet opp mot almengjøring av tariffavtalene. På møtet ble det også fokusert på det nye bransjeprogrammet for transport. Lars M. Johnsen fra NTF og Per Madsen fra Norsk Latebileierforbund (NLF) innledet til debatt, der også statssekretær Norvald Moe i Arbeidsdepartementet og FrPs arbeidspolitiske talsmann Robert Eriksson deltok.

- Våre viktigste innspill til bransjeprogrammet vil være krav om midlertidig stopp av all kabotasjekjøring, regionale verneombud, innføring av solidaransvar for transportkjørpere, og almengjøring av tariffavtalen for turbilnæringa. Det er viktig at vi kommer raskt i gang med tiltak, ellers kan vi riskere at både godsnæringa og turbilnæringa går over ende, sier Lars M. Johnsen.

- Det er viktig å merke seg at FrP, som kan hende kommer i regjeringsposisjon etter høstens valg, går mot to av våre viktigste krav. Det ønsker ikke regionale verneombud, og går mot almengjøring av tariffavtaler. Ellers er vi enige med NLF på mange punkter når det gjelder å bekjempe sosial dumping i godstransport, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok