Nett-banner 950x173 72

Likhet for loven?

2.januar 2013
RogerHansen190912 - I Norge skal det være likhet for loven. Men når man ser saken om sorenskriveren som er dømt for promillekjøring og hever sykelønn i millionklassen, kan man undre seg over om noen er likere for loven enn andre. Flere av våre medlemmer har opplevd at NAV har underkjent sykemelding etter hendelser med inndragning av førerkort og dermed ikke fått utbetalt sykepenger, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!


- Våre medlemmer har altså i praksis mistet sykelønn fordi NAV ikke har villet akseptert sykemelding som følge av hendelser som har ført til inndragning av førerkort. Sorenskriveren får ikke bare akseptert sykemeldingen, han får også fortsette i den stillingen han er sykemeldt fra, med fulle rettigheter. En yrkessjåfør som dømmes for fyllekjøring, blir vanligvis avskjediget på flekken. Er dette likhet for loven, spør Roger Hansen.

- Vi stusser også ved at denne sorenskriveren selv fikk velge hvilken domstol som skulle behandle saken mot han, slik VG skriver i dag. Meg bekjent har dette aldri skjedd noen av våre medlemmer når de har hatt saker for domstolene.Nå bør myndighetene gjennomgå alle relevante regelverk og gjøre nødvendige endringer. Saken med sorenskriveren har etterlatt et inntrykk av at noen får spesialbehandling av myndighetene, og det kan vi ikke leve med, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok