Nett-banner 950x173 72

Styrker kontroll av tunge kjøretøy

20.november 2013
SolvikOlsenKontroll-small Regjeringen gir Vegvesenet tre millioner ekstra til flere kontroller i år. Det skjer samtidig med at kravene til mønsterdybden på dekk økes til fem millimeter fra 15. november til 31. mars. Les mer!

(Tekst: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren. Foto: Samferdselsdepartementet)

– De nye dekkravene for tunge kjøretøy blir fra 15. november fulgt opp med økt kontrollvirksomhet. Regjeringen vil i 2013 styrke kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med tre millioner kroner, slik at etaten kan utføre flere kontroller allerede i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det betyr at tungtrafikken må regne med med økt kontroll av bremser og av påbudet om alltid å ha med kjettinger i vinterperioden, uavhengig av føreforholdene.
 
- Den økte kontrollvirksomheten vil i hovedsak bli rettet mot trafikk på grenseovergangene og på veistrekninger med særlig krevende forhold for tungtrafikken, sier samferdselsministeren.
 
Bruker politistudenter
Han sender også et lite stikk til den forrige regjeringen som ikke fikk på plass flere kontroller.
 
– Vi skal statuere et eksempel med en gang. Nå er det et nytt regime. Det betyr ikke at de rødgrønne ikke har gjort noe med det, men det er en del ting som har tatt for mye tid. Vi skal ha ekstra kontroller på Svinesund og andre store grenseoverganger inkludert ferjene. Det handler om å sende et signal til utenlandske vogntogeiere og speditører om at vi er strengere, fastslår Solvik-Olsen overfor Transportarbeideren.
 
Vegvesenet har tidligere ment at manglende kontroller, blant annet skyldes manglende ressurser, ikke minst når det gjelder mannskap. Det har Solvik-Olsen funnet en løsning på.
 
– Vi har fått lov å bruke tredjeårs politistudenter. Det er jo også litt kult for dem, smiler han. Kjøretøy med manglende vinterdekk eller for liten mønsterdybde blir ilagt et gebyr på 750 kroner per dekk. Har man ikke med kjettinger, er gebyret 1000 kroner.
 
Glad for mer kontroller
Forbundssekretær Geir Kvam i Transportarbeiderforbundet er glad for at den nye regjeringen har funnet mer penger til å øke antall kontroller av tungkjøretøyene.
 
– De etterlyste jo dette også da de satt i opposisjon, så dette overrasker meg ikke, men det er klart jeg er glad for at de øker antall kontroller. Det er helt i tråd med forbundets ønsker, sier Kvam.
Han heller derimot kaldt vann i blodet på dem som tror at økte kontroller og strengere krav til mønsterdybde er det som skal til for å bli kvitt trafikkfarlige vogntog på norske veier.
 
– At det blir strengere krav til mønsterdybde er bare positivt, og det gjelder ikke bare utenlandske vogntog. Samtidig har det ikke blitt mindre krevende vær- og føreforhold på norske veier de siste årene, så det er bra. Men det er jo ikke nok. Fortsatt vil det være sånn at man er avhengig av kjetting og å kunne bruke kjetting. Dekk og utrustning holder ikke om sjåføren ikke har kompetanse til å kjøre på vinterføre, understreker Geir Kvam.
 
Fakta:
 
  • Alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo skal i vinterperioden ha dekk med minst fem millimeter mønsterdybde, ved kjøring på norske veier.
     
  • For motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kilo (som lastebil, buss og trekkvogn) er det for perioden 15. november - 31. mars også krav om vinterdekk på alle aksler, med unntak for såkalte ”løftbare aksler”. Kravet gjelder ikke for tilhenger.  
     
  • Når forholdene gjør det nødvendig, kan det bli ilagt bruksforbud for kjøretøy som mangler påkrevd vinterutrustning (Vegtrafikloven paragraf 36).  For den som bryter påbudet for tunge kjøretøy om å ”ha med kjettinger i perioden 1. november til første mandag etter andre påskedag, uavhengig av føreforholdene”, er gebyret 1000 kroner. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder påbudet for perioden 16. oktober – 30. april.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok