Nett-banner 950x173 72

Krever kabotasjestopp

26.januar 2014
RogerÅpningstale260114 - Regjeringen må stoppe all kabotasjekjøring i Norge inntil vi har et tilfredsstillende kontrollsystem på trafikksikkerhet og sosial dumping, sa Roger Hansen i åpningstalen på landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i Kristiansand søndag. Les mer!

Dette vil være et av de tiltakene som vil bli behandlet på forbundets landsmøte. Det er hjemmel for et midlertidig forbud i EU-direktivet som regulerer kabotasjekjøring.  Myndighetene har i dag ikke oversikt over omfanget av utenlandske transportselskaper som driver med innenlandsk transport i Norge, såkalt kabotasjekjøring, men alle erkjenner at omfanget er stort og økende. 

- Vi krever et kontrollsystem som sørger for å stoppe kjøretøy og sjåfører som ikke er skikket til å kjøre på norske veier, og et system for å forhindre sosial dumping og grov utnytting av de utenlandske sjåførene. Regjeringen må benytte åpningen som ligger i direktivet, som gir mulighet for en time-out, uttaler forbundsleder Hansen.
 
Økningen av utenlandske kjøretøy på norske veier har økt dramatisk de siste årene, mens myndighetene er håpløst på hæla. NTF mener situasjonen er uholdbar. 
- Vi må ha et bedre kontrollsystem, av politi, toll, skattemyndighetene, vegvesenet og Arbeidstilsynet på plass, før vi igjen kan åpne for kabotasje. Da får vi en konkurranse som foregår på like vilkår, dagens manglende system er det kun de useriøse aktørene som tjener på, sier Roger Hansen.
 
Foruten et bedre kontrollsystem mener NTF også at det er særdeles viktig å innføre et solidaransvar og regionale verneombud. Et solidaransvar vil ansvarliggjøre de profesjonelle transportkjøperne, slik at de også har et juridisk og økonomisk ansvar fro de transporttjenestene de kjøper, i tillegg til transportøren. Regionale verneombud vil være et godt virkemiddel for å bekjempe sosial dumping og bistå de utenlandske sjåførene som blir utnyttet og presset til å gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet.
 
- Vårt landsmøte kommer til å si klart og tydelig fra om at dagens situasjon er uholdbar. Vi krever tiltak som virker, og vi krever at regjeringen sørger for at vi fortsatt kan ha en transportnæring i Norge, som ikke blir utkonkurrert av useriøse utenlandske aktører, avslutter forbundsleder Roger Hansen.

Landsmøtet blir strømmet på internett. Trykk på denne lenken for å følge landsmøtet live:
http://stream.L6.no/NTF/
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok