Nett-banner 950x173 72

En tøffere arbeidsdag for folk flest

12.desember 2014
Truckfoerer.web - Mer overtid, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid vil bli resultatet av forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som arbeidsministeren la fram i dag, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
Forbundslederen mener at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid, vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen. Arbeidsgivere får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid.
 
- Det vil rett og slett bli en tøffere arbeidsdag for folk flest, sier Roger Hansen.
 
- Regjeringa forslår at det skal være fritt fram for søndagsarbeid. Dette kan føre til at mange butikker nå vil holde oppe på søndagene. Dette vil spesielt berøre våre medlemmer innen grossist, spedisjon og godstransport. Mer søndagsåpne butikker, vil også gjøre at maten blir dyrere, sier Roger Hansen.
 
- Vi er også mot forslaget om å heven den generelle øvre aldersgrensa i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Innen mange av våre yrker, er vi bekymret for at folk kan bli presset til å stå i jobb lengre enn de bør. NHO har også sagt at ei slik heving vil måtte føre til ei heving av AFP-grensa. Det er vi sterkt imot, sier Hansen.
 
- Regjeringa har overhode ikke lyttet til arbeidstakerorganisasjonene i disse spørsmålene, på samme måte som i forslaget om å gjøre det enklere å ansette folk midlertidig. Arbeidsministeren har droppet trepartssamarbeidet og går heller i full konfrontasjon med en samlet fagbevegelse. Derfor er det viktig at vi nå mobiliserer til den politiske streiken i slutten av januar, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok