Nett-banner 950x173 72

Taxioppgjøret i havn

30.april 2013
Jan Sivertsen 120612 Det ble forhandlingsløsning i mellomoppgjøret for taxinæringen mellom Norsk Transportarbeiderforund (NTF) og Norges Taxiforbund. Sjåførene i områdene med maksimaltakst (regulert område), får ei årslønnsøkning på vel 8000, mens sjåførene i områder uten takstbegrensning (uregulert område) får ei årlønnsøkning på vel 4750 kroner pr år. Les mer!


-  Vi er godt fornøyd med innretningen på oppgjøret, der de sjåførene som tjener minst får mest. Vi kunne selvsagt tenkt oss ennå større tillegg, men dette er tross alt et mellomoppgjør, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Sivertsen var i NTFs forhandlingsdelegasjon sammen med 2. nestleder Dag-Einars Sivertsen, leder for NTFs bransjeråd for drosjesjåfører, Roald Arentz, og bransjerådsmedlem Marianne Granlund.

I regulert område (med maksimaltakst fastsatt av konkurransetilsynet) får drosjesjåførene et generelt tillegg omregnet i timelønn på kr. 2,15 som ble gitt i LO/NHO-oppgjøret, pluss et lavlønnstillegg på kr. 2,01. Totalt utgjør dette kr. 4,16. Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av 8 000 kroner per år.
 
I desember 2012, ble tariffens prosentsats (prosent av innkjørt beløp) regulert ned fra 41,3% til 40% med bakgrunn i en takstøkning av maksimaltakstene på godt over 5%. I dette mellomoppgjøret økes prosentsatsen fra 40% til 41%.  
 
Uregulert område
 
Resultatet innebærer i snitt et generelt lønnstillegg omregnet i timelønn på kr. 2,15 som ble gitt i LO/NHO-oppgjøret, pluss et lavlønnstillegg på kr. 0,30. Totalt utgjør dette kr. 2,45 for drosjesjåfører som kjører i uregulert område (områder med fri takstfastsettelse).  Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av kr. 4.750 per år. Prosentsatsen økes med 0,6 prosentpoeng fra lokal lønnssats.
 
Minstelønnsgaranti
 
Garantibestemmelsen på minimum 40 % av innkjørt beløp blir videreført.
 
Godtgjørelse for inneståelse, vask og vedlikeholdsarbeid
 
Beregningsgrunnlaget øker fra kr. 385,31 til kr. 414,- per time

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok