Nett-banner 950x173 72

Uakseptabelt å bruke renholdere til lossing og lasting

15.januar 2014
DrammenHavn150114 - Det er helt uakseptabelt at Holship vil bruke sine ansatte renholdere til lossing og lasting i Drammen havn i stedet for registrerte havnearbeidere, sier forbundslederne Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Holship nekter å inngå tariffavtale med NTF om lossing og lasting i Drammmen havn, og NTF har derfor varslet boikott av det danske selskapet. Saken om boikott blir nå behandlet av Drammen tingrett etter at NTF stevnet Holship. Selskapets advokat Nicolay Skarning sa i et intervju med NRK at en tariffavtale med NTF om lossing og lasting vil fortrenge arbeid for egne ansatte som er organiserte i Arbeidsmandsforbundet. Det er snakk om renholdere som er ansatt i Holship for å rengjøre fruktkasser.

- Vi finner oss ikke i at renholdere som er organiserte hos oss, blir brukt som redskap av Holship for å fortrenge en tariffavtale som rettmessig hører hjemme i Transportarbeiderforbundet, sier Erna Hagensen.

- Arbeidsgiverne skyr ingen midler i kampen for å få bort fortrinnsretten som registrerte havnearbeidere har til lossing og lasting i norske havner. Jeg er rystet over at Holship vil bruke renholdere til dette arbeidet. Lossing og lasting er et krevende og potensielt farefullt arbeid som krever omfattende sikkerhetsopplæring. Våre havnearbeidere har omlag 300 timer kursing og opplæring, og må ha sikkerhetssertifikater før de kan utføre lossing og lasting på en forsvarlig måte, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok