Nett-banner 950x173 72

Kritisk til samferdselsbudsjettet

28.oktober 2014
Dag-Einar 261012 NTFs 1. sekretær dag-Einar Sivertsen kom med kritikk av regjeringas forslag til samferdselsbudsjett for 2015 i ei høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite tirsdag. Sivertsen nevnte spesielt rassikring av vegnettet, og døgnhvileplasser. Les mer!

- NTF er kritiske til at regjeringa foreslår en reduksjon av midlene til rassikring av rikgsvegnettet på over 200 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Den rød/grønne regjeringa økte denne posten kraftig i sine siste budsjetter, men de blå/blå reverserer nå denne utviklinga. Det er svært bekymringsfullt, sa Dag-Einar Sivertsen til stortingskomiteen

- Vi er også kraftig provoserte over at det ikke er øremerket ei eneste krone til døgnhvileplasser for langtransportsjåførene i forslaget  til samferdselsbudsjett. Vi mangler omlag 60 nye døgnhvileplasser for at langtransportsjåfører skal kunne gjennomføre lovpålagt hvile under anstendige forhold, sa Sivertsen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Det var LO og de LO-forbundene som er berørte av samferdselsbudsjettet som var invitert til høring tirsdag.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok