Nett-banner 950x173 72

Tariffoppgjøret i gang!

4.februar 2014
Busskrav020414-small I dag 2. april gikk startskuddet for årets tariffoppgjør. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sammen med sine samarbeidspartnere overleverte kravene både i bussoppgjøret og godsoppgjøret til arbeidsgiverne. - Vi overleverte gode men samtidig ansvarlige krav, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


(Bildet: Det var munter stemning da NTFs tariffkrav i buss og gods ble overlevert til arbeidsgiverne 2. april)

- Vi sliter fremdeles med å bringe lønnsnivået i bussbransjen  mer på linje med industriarbeiderlønn, slik partene har vært enige om siden Bussbransjeavtalen ble opprettet. Vi har derfor som mål å hente inn etterslepet i årets forhandlinger uten at dette skal belaste årets oppgjør. Vi krever også reguleringstillegg i mellomoppgjørsår, slik vi har hatt det i siste tariffperiode, sier Roger Hansen.

Et generelt tilllegg som sikrer og forbedrer kjøpekrafta er blant kravene som ble overlevert onsdag. Det er forbundslederen som skal lede bussforhandlingene i årets oppgjør.

Hansen peker på at kompetanseutvikling for arbeidstakerne er et viktig krav i årets tariffoppgjør.  Det er også et krav å utvide tidsspennet for når det skal utbetales helgetillegg. Forhandlingene i buss skjer i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

- I godsoppgjøret vil vi kjempe for at den nye tariffavtalen som vi kompromisset oss fram til i oppgjøret i 2012, utvikles videre og faktisk blir tatt i bruk. Dette har i liten grad skjedd, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Det er han som skal være NTFs forhandlingsleder i godsoppgjøret, som skjer i samarbeid med YTF.

I dette oppgjøret  prioriteres krav knyttet til etter- og videreutdanning, og at arbeidsgiverne skal dekke alle kostnader til slik kompetanseutvikling.
- Vi har også fremmet krav om at godskjøring på natta ikke må overstige 6 timer, sier Lars M. Johnsen.

Johnsen peker på at det også er viktig å få etablert reguleringstillegg etter modell av slike tillegg i spedisjonsområdet.
- Godssjåfører har tapt i lønnsutviklingen, så det er viktig å få etablert reguleringstillegg slik at lønnsgapet opp til industrien blir betydelig mindre, sier Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok