Nett-banner 950x173 72

NTF styrket ut av landsmøtet

30.januar 2014
Roger260114 - Landsmøtet i NTF viste at vi står mer styrket og samlet enn på lenge. Før landsmøtet jobbet vi mye med å styrke det organisatoriske og politiske arbeidet. Vedtakene og valgene viser at vi har lyktes i dette, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


- Landsmøtet ga full oppslutning om de viktigste sakene vi har jobbet med de siste årene, nemlig kabotasje, havnekonflikten og vern av Arbeidsmiljøloven. Disse sakene var jo også avgjørende for at NTF som det første LO-forbundet, fattet vedtak om at Norge må si opp EØS-avtalen, sier Roger Hansen.

- Forbundsstyret led riktignok nederlag i saken om å endre representanskapsmodellen i forbundet. Jeg mener dette er til å leve med. Vi har tross alt åtte års erfaring med dagens modell, sier Hansen.

- Jeg er fornøyd med vedtaket om at foreningslederne skal få møte som observatører på bransjekonferansene vi har i forkant av hovedtariffoppgjørene. Dette vil styrke den interne kommunikasjonen  i alle organisasjonsledd for den aller viktigste oppgaven vi har som fagforbund, nemlig å få til best mulige lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier forbundslederen.

- Jeg er også fornøyd med at landsmøtet utsatte beslutningen om eventuelle endringer i kontingentsystemet vårt. Jeg mener vi ikke hadde godt nok grunnlag for å gjøre slike beslutninger nå. I administrasjonen vil vi gå grundig gjennom og utrede konsekvensene av mulige endringer, og legge dette fram for landsmøtet i 2017, sier Roger Hansen.

- Mange syntes nok valgene var i overkant spennende. Men det er faktisk en grunn til at dette punktet på dagsorden heter valg og ikke gjenvalg. Det endelige resultatet av valgene, viser at landsmøtet var løsningsorientert, og bidro  til at vi nå framstår som et sterkt og samlet forbund, avslutter forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok