Nett-banner 950x173 72

Overveldende ja til Oljeavtalen

11.oktober 2014
GardermoenFuel101014-small 93 % stemte ja i uravstemninga om forslaget til ny tariffavtale med Norsk Industri, den såkalte Oljeavtalen. - Vi er fornøyde med at litt over halvparten av de stemmeberettigede deltok i uravstemninga, selv om vi gjerne hadde sett at ennå flere deltok, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsråd i NTF. Les mer!

Fordi mer enn halvparten av de stemmeberettigede deltok i uravstemninga, slipper NTF å legge fram avstemninga til godkjenning i LO.

- Vi fikk inn et løft av minstelønna på vel 16 kroner. Dette var en av våre hovedkrav. Vi fikk dessuten knyttet den framtidige reguleringa av minstelønna til den samlede lønnsutviklinga på denne overenskomsten, sier Ole Einar Adamsrød.

Beregningsgrunnlaget for skift og turnus blir hevet med 5,7 %, og vakttillegget øker med 9,7 %. Partene  ble også enige om at det i perioden skal nedsettes et utvalg som skal utrede alle sider ved fagbrevtillegg. Det blir gitt et generelt tillegg til alle fra 1. april på kr 0,75.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok