Nett-banner 950x173 72

Allmenngjøringa av turbilavtalen trer i kraft 1. august

7.januar 2015
Almengjøring110615-small Fra 1. august skal alle utenlandske turbilsjåfører som kjører i Norge lønnes etter minstelønna i Bussbransjeavtalens bestemmelser om turbilkjøring. - Vi er godt fornøyde med at vi nå har fått et verktøy for å bekjempe den omfattende sosiale dumpinga som utenlandske turbilsjåfører har blitt utsatt for i Norge, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!

Tariffnemda vedtok i slutten av mai å allmenngjøre denne tariffavtalen. NTF sammen med YTF har dokumentert at utenlandske turbilsjåfører som er stasjonerte i Norge, jobbet med ei timelønn helt ned i vel 20 kroner. Tariffnemda aksepterte denne dokumentasjonen, og har nå vedtatt at allmenngjøringa trer i kraft fra  1. august.

- Den norske turbilnæringa har mange steder blitt utkonkurrerte fordi utenlanske turbilselskaper har tatt over store trafikkvolum, spesielt knyttet til de norske cruisehavnene. Grunnen til det, er at de utenlandske selksapene har lønnet sine sjåfæører med knapper og glansbilder. Dette blir det nå forhåpentligvis slutt på, sier Lars M. Johnsen.

Trykk her for å lese forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil!

Trykk her for å lese Tariffnemdas vedtak om allmenngjøringa av turbilavtalen!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok