Nett-banner 950x173 72

Det blir ingen drivstoffstreik!

10.oktober 2014
GardermoenFuel101014-small Det blir ingen drivstoffstreik etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Parat ble enige med Norsk Industri om ny oljeavtale fredags morgen, mer enn ni timer på overtid. Les mer!

- Vi fikk inn et løft av minstelønna på vel 16 kroner. Dette var en av våre hovedkrav. Vi fikk dessuten knyttet den framtidige reguleringa av minstelønna til den samlede lønnsutviklinga på denne overenskomsten, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Beregningsgrunnlaget for skift og turnus heves med 5,7 %, og vakttillegget øker med 9,7 %. Partene  ble også enige om at det i perioden skal nedsettes et utvalg som skal utrede alle sider ved fagbrevtillegg. Det blir gitt et generelt tillegg til alle fra 1. april på kr 0,75.

- Alt i alt kom vi fram til en ny tariffavtale som vi kan anbefale for våre medlemmer, sier Ole Einar Adamsrød.

Forslaget til ny oljeavtale skal nå ut på uravstemning med frist  7. november.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok