Nett-banner 950x173 72

Streikefare også i spedisjon

25.april 2014
Truckfoerer.web Det kan gå mot streik i spedisjonsbransjen etter at forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO LT om ny spedisjonsoverenskomst og ny overenskomst i Schenker brøt sammen torsdag. Partene ble ikke enige om omfanget på overenskomstene. Oppgjøret går nå til mekling. Les mer!

Dermed kan store deler av godstransporten i Norge rammes av streik i mai, etter at også forhandlingene om nye tariffavtaler i havn brøt sammen onsdag.

Stridens eple er hva terminalarbeiderne på spedisjonsbedriftene skal utføre, og hva sjåførene kan utføre av arbeid inne på terminalene. Arbeidsgiverne ønsker at sjåførene som bringer og henter gods, skal kunne utføre arbeid som NTF mener skal utføres av de ansatte på terminalene. Arbeidet sjåførene gjør, er i praksis gratis for terminalene fordi sjåførene har sin lønn fra transportbedriftene som eier godsbilene.

- Vi mener at det må lages mye klarere grenser enn det er i dag. Sjåfører utfører i dag arbeid inne på mange av terminalene som vi helt klart mener våre terminalarbeidere skal gjøre. Vi har mange konflikter i bransjen som går nettopp på dette, sier forbundssekretær Sissel Karlsen i NTF som har ledet forhandlingene med NHO Logistikk og Transport.

- Vi kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav når det gjelder omfang, så vi hadde ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Sissel Karlsen. Hun føyer til at man aldri kom så langt at det ble reelle forhandlinger om økonomi.

Oppgjøret går nå til mekling, men meklingstidspunkt er ennå ikke fastsatt. En eventuell streik kan tidligst starte 9. mai.

Trykk her for å lese Tariffnytt 4/2014 om oppgjøret i spedisjon!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok