Nett-banner 950x173 72

- Svært betenkelig

5.mai 2015
Roger Hansen Statens vegtilsyn kommer i en tilsynsrapport med hard kritikk av Statens vegvesen Region sør for manglende planlegging av omkjøringsruter. - Det er svært betenkelig at Statens vegvesen ikke gjør jobben sin på dette området, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

- Det er avgjørende at Vegvesenet har gode planer for omkjøringsruter, for eksempel i forbindelse med ras, flom og trafikkulykker. Dette har store konsekvenser framkommelighet og sikkerhet på vegnettet, sier Hansen.

I en pressemelding om tilsynssaken fra Statens vegtilsyn heter det bl.a.:

"Tilsynssaken viser at det er store svakheter ved regionens system for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeiding av planer for omkjøringsruter. Planer for omkjøring blir i stor grad videreført fra kontrakt til kontrakt uten oppdateringer. Region sør har heller ikke utarbeidet en samlet regional plan for omkjøringsruter, slik det er krav om."

Vegtilsynet peker på at arbeidet Statens vegvesen Region sør gjør på dette området, ikke er i tråd med de krav som foreligger.

- Vi forventer nå at Vegvesenet i løpet av kort tid får på plass planen for omkjøringsruter som er i tråd med de kravene som stilles. Situasjonen som beskrives i tilsynsrapporten, er uakseptabel, sier forbundsleder Roger Hansen. Han vil nå kontakte Vegvesenet for å  be om et møte om saken.

Trykk her for å lese pressemeldinga om tilsynssaken fra Statens vegtilsyn!

Trykk her for å lese hele tilsynssaken fra Statens vegtilsyn!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok