Nett-banner 950x173 72

Meklinga i gang!

7.mars 2014
MiljøMekling1-small Meklinga om ny miljøoverenskomst mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport startet i dag, tirsdag. Hvis ikke mekler Kine Steinsvik klarer å mekle fram enighet mellom partene innen midnatt, blir det streik i renovasjon i Vestfold/Telemark og i Elverumsområdet. Les mer!

(Bildet: Fra venstre NHO Transports forhandlingsleder Johannes Straume, mekler Kine Steinsvik, NTFs forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød, og YTFs forhandlingsleder Lin Andrea Gulbrandsen)

I første omgang tas Norsk Gjenvinning Industri i Vestfold/Telemark og Ragn Sells avdeling i Elverum ut i streik. Det vil føre til at industrirenovasjon blant annet i Grenlandsdistriktet vil stoppe opp. I Elverumsområdet vil en streik ha stor innvirkning på innsamling av husholdningsavfall og industrirenovasjon. YTF deltar også i meklinga.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok