Nett-banner 950x173 72

Makskontingenten justeres fra 1. september

26.august 2013
NTF-logo-small-3 Fra 1. september 2013 justeres beregningsgrunnlaget for høyeste kontingentsats (”taket”) i NTF og den faste kontingenten for drosjesjåfører og vare- og lastebileiere med 2,5 prosent. Reguleringen skjer på bakgrunn av lønnsutviklingen for transportarbeidere slik den framkommer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) lønnstatistikk. HELP-kontingenten justeres opp fra 1. oktober. Les mer!


Endringen fra 1. september 2013 medfører følgende: Beregningsgrunnlaget for høyeste kontingent heves fra kr 35 451,- per måned til kr 36 360,- per måned. Beregningsgrunnlaget for den faste kontingent for drosje­sjåfører heves fra kr 26 083,- til kr 26 752,- per måned.

Beregningsgrunnlaget for den faste kontingent for vare/lastebileiere heves fra kr 27 070,- til kr 27 764,- per måned. For medlemmer på høyeste sats innebærer dette en kontingent­økning til forbundet sentralt på kr. 8,00 per måned i ordinær kontingent og kr. 0,80 i ekstrakontingent til kampfondet. I tillegg kommer økning i foreningskontingenten. Med en lokal forenings­kontingent på 0,6 % vil økningen samlet bli kr. 13,60 per måned. Hvis din lokale fagforening har en annen prosentsats, vil selvsagt dette beløpet variere.Det gjøres ikke endringer i kontingenten for studenter/ elever/lærlinger.
 
Justeringen fra 1. september 2013 bare vil slå ut for medlemmer som har en månedsinntekt som er høyere enn det som var høyeste beregningsgrunnlag før reguleringen. Kontingenten til alle andre medlemmer reguleres automatisk i takt med eventuelle lønnsendringer (prosentsatsen av lønn), vanligvis fra 1. april hvert år.

 
Høyere lønn gir høyere kontingent, lavere lønn gir lavere kontingent. Følgelig er det slik at kontingenten til medlemmer på høyeste sats og medlemmer på fast sats per måned (drosjesjåfører og vare- og lastebileiere) justeres i ettertid per 1. september, mens andre medlemmers kontingent har blitt justert fortløpende og i takt med den enkeltes lønnsutvikling.

Bedrifter med tariff- og trekkavtale blir varslet ved utsendingen av trekklister for juli og påminnelse i august 2013 og direkte betalende medlemmer blir varslet ved innlegg i Transportarbeideren. Endringene ble vedtatt på Representantskapsmøte 23. og 24. mai 2013.

Premien på HELP forsikring justeres fra 1. oktober

Fra 1. oktober 2013 øker forsikringspremien på HELP forsikring med kr. 3,- per medlem. Dette vil medføre at våre medlemmer skal betale kr. 53,- pr. mnd fra samme dato i forsikringspremie for HELP forsikringen. For medlemmer som er på bedrifter med tariff- og trekkavtale, vil bedriftene blir varslet om endringen ved utsendingen av trekklister for september 2013.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok