Nett-banner 950x173 72

Oppgitt over politiet i Tromsø

27.mai 2013
IMG 1164-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er oppgitt over politiet i Tromsø etter at de i helga lot en engelsk trailersjåfør slippe videre uten reaksjoner etter han kjørte på feil side av en rekke rundkjøringer. - En norsk sjåfør hadde fått en saftig bot og antakelig inndragning av førerkortet, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF. Les mer!


I følge avisa Nordlys, mente politiet at forholdet var av bagatellmessig art og at de ikke kom til å forfølge dette videre. Sjåføren sa til avisa at han ble så opptatt med GPS-en i bilen, at han kom til å kjøre på feil side av rundkjøringene.

- Vi undres over at politiet anser det å kjøre på venstre side i alle rundkjøringer i tuneller i Tromsø som en bagatell. Vi synes ikke det er et urimelig krav at utenlandske sjåfører som kjører tunge kjøretøyer i Norge, vet hvilken side av vegen de skal kjøre på. Det samme kravet blir selvsagt stilt til norske sjåfører som kjører i England. Etter vårt syn burde politiet her kommet med en reaksjon mot sjåføren. Det er svært uheldig hvis det danner seg et bilde av at politiet i Norge behandler utenlandske trailersjåfører på en annen måte enn norske sjåfører, sier  Morten Hagen.

- Forklaringen til sjåføren holder heller ikke vann. Hvis han var så opptatt med GPS-en at han ikke merket hvilken side av rundkjøringene han kjørte på, er dette sterkt klanderverdig i seg selv, sier forbundssekretær Morten Hagen.

NTF har tidligere anmeldt Statens vegvesen for forskjellbehandling mellom utenlandske og norske sjåfører. Forbundet vil nå ta kontakt med politiet i Tromsø for å utbe seg en forklaring på denne episoden.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok