Nett-banner 950x173 72

Endring i ververeglene

29.august 2013
BjørnAndersJonassen Forbundsstyret i NTF vedtok på sitt siste møte å gjøre endringer i ververeglene. Fra 1. januar blir alle vervepoeng eldre enn ti år slettet. Det er derfor viktig at alle NTF-medlemmer som har vervepoeng som er eldre enn ti år, tar ut sine vervepremier før denne datoen. Les mer!


Forbundetsstyrets vedtak sier også at vervepoeng eldre enn 10 år, skal slettes 1. januar hvert eneste år.

- Det er behov for å rydde opp i systemet med vervepoeng. I vårt system ligger det nå peong som er helt tilbake fra 1999. Det har blitt en opphopning av dette som vi er nødt til å rydde opp i., sier forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen. Han er ansvarlig  i administrasjon for NTFs verveaktiviteter.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok