Nett-banner 950x173 72

Aktive NTFere på LO-kongressen

5.april 2013
DES-LO-kongressen041513 Lørdag 4. mai begynte LO-kongressen behandlingen av LOs handlingsprogram for den neste perioden. Det er kommet inn omlag 1500 forslag til handlingsprogrammet, NTF har sendt inn 15. Og NTFs delegater har vært aktive i å utdype og forsvare forbundets forslag.


(Foto: 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen var på talerstolen (og storskjerm...) på LO-kongressen og utdypet NTFs forlag til endring i lov om yrkesskadeerstatning)

Før lunsj 4. mai var Roy Einar Nilsen, leder av forbundets ungdmsutvalg, på talerstolen og utdypet sitt syn på Palestinakonflikten og redegjorde for NTFs forslag om å stille mye  strengere krav til det israelske LO, Hisradrut.

Forbundssekretær Sissel Karlsen redegorde for NTFs forslag om at arbeidsgiverne skal få bevisbyrden i avskjedssaker. I dag er det slik at om en arbeidstaker blir avskjediget, må arbeidstakeren bevise at han/hun ikke har gjort noe som berettiger en avskjed.

1. nestleder Lars M. Johnsen forsvarte NTFs forslag om at Norge skal si opp EØS-avtalen og heller inngå en handelsavtale med EU.

Dag-Einar Sivertsen utdypet NTFs forslag om at yrkesskadeerstatning også må omfatte de som får slitasje- og belatsningsskader.

Alle forslag skal behandles av en redaksjonskomite som så skal legge dette fram med en innstilling. Dette skjer senere på kongressen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok