Nett-banner 950x173 72

Arbeidet med bedre sikkerhet på bussene er startet

11.mai 2013
Valdresekspressen051113-small Alle partene i bussbransjen er enige om at det nå må gjøres et arbeid for å bedre sikkerheten for passasjerer og sjåfører på norske busser. - Vi er glade for at arbeidsgiverne nå vil være med å se på hvilke tiltak som må settes inn for å prøve å unngå tragedier som den på Valdresekspressen mandag, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


- Vi har allerede i dag hatt det første møte mellom bransjeorganisasjonene for å diskutere tiltak. Bransjen er enig om at det må gjøres noe, og det vil bli jobbet intensivt med dette i tiden framover. Vi vil kreve at hver stein må snus. NTF har gjentatte ganger tatt opp sikkerhetssituasjonen ombord på bussene med arbeidsgiverne, og vi er ikke fornøyde med den jobben som er gjort til nå , sier Roger Hansen.

Forbundslederen understreker at kameraovervåkning, alarmknapp og bedre opplæring for å håndtere vold og  farlige og ustabile personer åpenbart er tiltak som må vurderes.
- Hittil har vi vært skeptiske til en full fysisk sikring av sjåføren. Dette er ei servicenæring der det er viktig med kontakt mellom sjåfør og passasjerer, og vi ønsker ikke et pansret samfunn, sier Roger Hansen.

Det har vært minst 6 busskapringer i Norge de siste 20 åra. Fire av disse er gjort av etniske nordmenn.
- Det er umulig å gardere seg mot alt. Men vi må se på alle typer tiltak som kan hjelpe, enten det er i form av beskyttelse for sjåfør og passasjerer, eller det er i form av overordnede oppgaver for samfunnet innen helse- og justissektoren. Samfunnet må være i stand til både å behandle og beskytte seg mot personer som kan være en fare mot sine omgivelser. Problemstillingen må derfor ikke begrenses til en debatt om asylsøkere. Jeg minner om at flertallet av busskapringer de siste åra er begått av etniske nordmenn, sier Roger Hansen.

Hansen sier det også er all mulig grunn til å gå gjennom samarbeidet mellom nødetatene og responstida til politiet.
-  AMK-sentralen  varslet politiet om hendelsen på Valdresekspressen 14 minutter etter de selv ble varslet. Det viser seg også at politiet sannsynligvis kunne ha spart 45 minutter på å kjøre den samme ruta til åstedet som ambulansene og brannvesenet. Det er ikke akseptabelt at nødetatene kommuniserer så dårlig seg i mellom at slike ting oppstår, selv om vi ikke vet om dette kunne ha noe å si for utfallet av hendelsen på Valdresekspressen. Men dette viser at debatten om ett felles nødnummer må tas opp igjen, sier  forbundslederen.

 


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok