Nett-banner 950x173 72

1000 saker i HELP i 2012

14.januar 2013
HELP Forsikring-Logo-small HELP advokatforisking håndterte omlag 1000 saker for medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i 2012. -Dette viser at forsikringen dekker et stort behov blant våre medlemmer. Ordningen styrker rettssikkerheten for vanlige folk med vanlig lønn, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i NTF. Les mer!

I 2012 fordelte sakene fra NTFs medlemmer seg på disse områdene:

 • Familierett: 49 %
 • Arverett: 14 %
 • Fast eiendom: 16 %
 • Kjøpsrett: 9 %
 • Annet: 12 %
I kategorien ”Annet” ligger, foruten ID-tyveri og førerkortbeslag, råd og veiledning i saker utenfor dekning.

Medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen HELP advokatforsikring!. Dette gir medlemmene nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet. Forsikringen dekker disse områdene:
 • Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:
  - Kjøpsrett
  - Familierett
  - Identitetstyveri
  - Arverett
  - Førerkortbeslag ved privat kjøring
  - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
 • Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer via Min side
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Som medlem betaler du ingen egenandel
Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok