Nett-banner 950x173 72

Forhandlingsløsning med MEF

21.mai 2014
Søppelkasser Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Maskinentreprenørenes Forening (MEF), ble onsdag kveld enige om en ny overenskomst innen miljø og renovasjon. Denne avtalen dekker bedrifter som i hovedsak driver med avfallshåndtering fra husholdninger. Les mer!

-  Vi er godt fornøyde. Vi kom fram til en ny overenskomst som alt i alt er slik at bransjerådet for miljø og renovasjon anbefaler den, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød.

Timelønna til alle øker med tre kroner fra 1. mai. Minstelønnssatsen økes med seks kroner til kr 158,15, Grunnlaget for de prosentvise overtidstilleggene vil bli endret fra 1. mai neste år slik at det er den faktiske timefortjenesten som blir lagt til grunn, ikke minstelønnssatsen slik det er i dag. De som har kompetansebevis, får ytterligere tillegg på kr 0,50.
 
- Vi kunne naturligvis ønsket oss ennå større lønnsøkninger. Men jeg vil peke på at endringen i beregningsgrunnlaget for overtid, vil bety en god del penger, sier Adamsrød.
 
- Vi har fått inn viktige bestemmelser knyttet til kompetanseutvikling. Det er tatt inn et nytt bilag i avtalen som blant annet sier at bedriftene skal legge til rette for at ufaglærte skal få ta fagbrev, sier Ole Einar Adamsrød.
 
Forhandlingene med MEF har vært ledet av LO og gjort i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet. Forslaget til ny overenskomst skal nå ut på uravstemning med frist 18. juni. Det ble i går brudd i forhandlingene med NHO Transport om den andre overenskomsten i miljø og renovasjon. Dette oppgjøret går nå til mekling.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok