Nett-banner 950x173 72

NTF politianmelder Rogaland fylkeskommune

26.august 2015
Kolumbus260815 Norsk Transportarbeiderforbund har anmeldt Rogaland fylkekommune ved fylkesordfører Janne Johnsen for brudd på Vegtrafikkloven. Det er i forbindelse med utlysing av et anbud på buss at NTF mener fylket legger opp til så urealistiske rutetider at det kan medføre brudd både på Vegtrafikklovens paragraf 21 og 40 a. Les mer!

(Foto: Kolumbus/Anne Lise Norheim)

I forbindelse med utlysing av anbud for kollektivtrafikk i området Jæren, Nord-Jæren og Dalane, går det frem at det skal kjøres etter såkalte stive rutetider, dvs. samme rutetider på f.eks. søndager som i rushtiden. Det framkommer at  det må påregnes forsinkelser i ruter, særskilt i rushtiden.

- NTF mener utformingen av anbudets bestemmelser om stive rutetider, legger et utilbørlig press på bussjåførene som blir satt til å overholde urealistiske rutetider, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- En konsekvens blir at sjåførene til stadighet kjører under tidspress, blir utslitte og trøtte, og har ikke noe i trafikken å gjøre, sier forbundslederen.

- Vi mener at anbudspolitikken til Rogaland Fylkeskommune er i strid med vegtrafikkloven, og en generell fare for passasjerer og andre vegfarende, sier Hansen.

- Vi mener dette bryter med fylkeskommunes ansvar for trafikksikkerhetsarbeid slik det er beskrevet i Vegtrafikklovens § 40 a, samt legger til rette for brudd på Vegtrafikklovens § 21, sier Roger Hansen.

Trykk her for å lese politianmeldelsen av Rogaland fylkeskommune!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok