Nett-banner 950x173 72

ITF-kongressen i gang

8.november 2014
ITF-Plenum110814-small Den 43. kongressen til den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) er i gang i Sofia i Bulgaria. 17 personer fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er å finne blant de nesten 2000 delegatene og observatørene på kongressen. Les mer!

(Bildet: Ettermiddagens plenumssesjon på ITF-kongressen ble avsluttet med allsangen "Solidarity forever" - med bilde av Monica Okpe over hele sceneveggen)

- Vårt landsmøte vedtok sist vinter at NTF fortsatt skal være aktiv internasjonalt. Dette er naturlig siden transportbransjen er så internasjonalisert. ITF er den aller tyngste og viktigste internasjonale fagorganisasjonen innen transport, og er derfor svært viktig for oss, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Ved siden av NTFs delegater og rådgivere, er også forbundsstyret til stede på kongressern som observatører.

- I hver landsmøteperiode er forbundsstyret på en studietur. Siden ITFs kongress denne gangen blir holdt i Europa, var det naturlig å legge studieturen til kongressen, sier Roger Hansen.

Kamp om posisjoner

De nordiske landene hadde mandags kveld fellers møte for blant annet å avklare Nordens kandidater til forskjellige verv i ITFs mange seksjoner om komiteer. Det er enighet om de fleste kandidatene, blant annet går de nordiske land inn for å velge NTFs ungdomsleder Roy Einar Nilsen til ITFs ungdomskomite.

Men på to plasser ble det ikke enighet blant de nordiske landene på møtet mandags kveld, og på begge plassene er det kandidater fra NTF involvert.

Forbundsleder Roger Hansen i NTF stiller som kandidat til ledervervet for ITFs kollektivtransportkomite. Det samme gjør Asbjørn Wahl fra Fagforbundet. Svensk Kommunal stiller med Susann Gällhage som motkandidat til NTFs Sissel Karlsen i ITFs kvinnekomite. Karlsen har sittet i denne komiteen i den siste perioden.

- Normalt vil kandidater som Norden er enige om, stå  sterkt. Men siden de nordiske landene ikke klarte å bli enige på disse to postene, vil valgene nå bli avgjort i møtene som de forskjellige komiteene og seksjonene skal ha de neste dagene, sier forbundsleder Roger Hansen.

Trykk her for å lese Transportarbeiderens reportasje fra den storslåtte åpninga av ITF-kongressen søndag ettermiddag!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok