Nett-banner 950x173 72

Nulloppgjør for NTF-medlemmene i Virke

4.september 2015
LarsJohnsen240512 Forhandlingene mellom LO og Virke i mellomoppgjøret som ble avsluttet onsdags kveld, ga kun tillegg for de som tjener mindre enn 90 % av industriarbeiderlønn. NTFs eneste tariffavtale med Virke, Grossistavtalen, ligger på nesten 98 % av nivået for industriarbeidere. Les mer!

- Etter mellomoppgjøret mellom LO og NHO, var resutatet med Virke som forventet, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Johnsen var NTFs representant i LOs forhandlingsdelegasjon.

Fra 1. februar i år ble minstelønna i Grossistavtalen hevet med 8,72 pr time, ei økning i årslønna på nesten 17 000 kroner.

- Partene ble enige i oppgjøret i 2010 at minstelønna skulle ligge på minst 90 % av gjennomsnittslønna i overenskomstområdet. Dette reguleres 1. februar hvert år, sier Johnsen.

- Det er betryggende å ha ei slik ordning, som bidrar til at minstelønna ikke blir hengende for mye etter lønnsnivået i området, sier Lars M. Johnsen

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok