Nett-banner 950x173 72

Knallhard kritikk av bussanbud

25.mai 2013
Gauldal-ØsterdalBuss240513 Tillitsvalgt Stein Holden i Gauldal-Østerdal Buss AS kommer med knallhard kritikk av Sør-Trøndelag fylkeskommune og deres innkjøpsselskap på kollektivtrafikk, AtB, etter en anbudsrunde om langrute- og skolekjøring i Røros-området. Les mer!


AtB valgte å skille langrutekjøring og skolekjøring i anbudsrunden, på tross av sterke advarsler på forhånd. Det viste seg at Nettbuss vant anbudet på skolekjøring, mens Boreal skal kjøre langrutene. Alt dette var før samlet i Gauldal-Østerdal Buss AS.

Gjennom lov om virkesomhetsoverdragelse, har sjåførene i det tapende busselskapet rett på jobb i det vinnende selskapet i en anbudsrunde. Men på grunn av at kjøringen nå er splittet opp på to selskaper, har  17 sjåførene i Gauldal-Østerdal Buss AS kun fått tilbud om 60 % stilling i skolekjøring, noe som vil medføre en lønnsnedgang på over 170 000 kroner i året, samt at mulighetene for å ta ut AFP blir ødelagt for flere av sjåførene.

Stein Holden sier i en pressemelding at AtB har brutt fylkestingets vedtak om at bussjåfører ikke skal få forringet sine lønns- og arbeidsvilkår. Holden mener også at kjørekostnadene vil øke kraftig gjennom en deling av anbudet i skole- og langrutekjøring, og at tomkjøringen vil øke med 75 % gjennom dette anbudet.

- Sør-Trøndelag fylkeskommune og politikerne har ikke på noen måte hatt kontroll med hva AtB har satt som krav i anbudet. I tillegg til eiernes manglende kunnskap, mener vi hele prosessen viser en total mangel på forståelse for hvordan et ruteselskap drives i distriktet. Det som likevel er mest hårreisende, er at Sør-Trøndelag fylkeskommune og politikerne via AtB går god for et anbud som rett og slett sender 17 sjåfører til NAV, sier tillitsvalgt i Gauldal-Østerdal Buss AS, Stein Holden.

Les hele pressemeldingen fra Stein Holden her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok