Nett-banner 950x173 72

Dødsulykke på Voss: - Nå må vegmyndighetene gripe inn!

4.mars 2013
RogerMoum - Vegyndighetene må gjøre strakstiltak på E 16 mellom Vinje og Sundve i Voss kommune for å forhindre framtidige ulykker. Hadde vi hatt et regionalt verneombud innen langtransport, kunne verneombudet grepet inn og stoppet all yrkestrafikk på denne strekningen til den var utbedret, sier leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening, Roger Moum. Les mer!


Det var tirsdags kveld at et svensk vogntog kjørte av vegen mellom Vinje og Sundve på E 16 i Voss og havnet delvis i Strandaelva. Sjåføren i 20-åra omkom. Dette er den fjerde alvorlige ulykka på denne strekninga på kort tid.

- Denne vegstrekninga er svingete og smal, og det er ofte svært glatt på vinteren fordi den går langs ei elv som delvis er åpen. Det er helt åpenbart behov for å gjøre tiltak på kort sikt. Det er ikke tid til å vente på en utbedring som eventuelt kommer i neste Nasjonal Transportplan. Slike ulykker viser til fulle behovet for å etablere en ordning med regionale verneombud innen langtransport slik Transportarbeiderforbundet har gått inn for. Langtransportsjåførene har vegen som arbeidsplass. Det er ingen andre arbeidsplasser der et verneombud ville akseptert forhold som fører til ulykke etter ulykke uten å gripe inn med drastiske tiltak, sier Roger Moum.

Norsk Transportarbeiderforbund vil i dag henvende seg til Statens vegtilsyn for å anmode de om å åpne tilsynssak knyttet til denne svært ulykkesbelastede vegstrekningen på E 16 i Voss.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok