Nett-banner 950x173 72

Reagerer kraftig på oppfordring til streikebryteri

12.september 2013
MosjøenHavn091213-small Det er ikke streikebryteri om bedriftens egne ansatte utfører losse- og lastearbeid, sier NHO. De argumenterer med at siden havnearbeiderne streiker, frasier de seg fortrinnsretten til å losse- og laste i havnene hvor det er igangsatt sympatistreiker. - En ren krigserklæring, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

(Tekst: Roy Ervin Solstad - Transportarbeideren. Foto: Snorre Nicolaisen) 

– Dersom den/de fortrinnsrettsberettigede ikke utøver fortrinnsrett kan bedrifter tilsluttet losse- og lasteoverenskomstene etter NHOs syn sette inn egne ansatte uten at dette representerer tariffbrudd eller streikebryteri, skriver NHOs forhandlingsleder Rolf Negård i  et brev datert i dag.

Samtidig advarer han om at det ikke vil være utenkelig at det vil komme motaksjoner mot de "nye" losse- og lastearbeiderne.

– Det kan antas at LO og Transportarbeiderforbundet (NTF) har en annen forståelse enn NHO på dette området, og kan komme til å anse det som streikebryteri dersom andre overtar arbeid omfattet av fortrinnsretten under streik. Bedrifter tilsluttet losse- og lasteoverenskomstene som vil tildele losse- og lastearbeid til andre, bør derfor ha beredskap for mottiltak, herunder ulovlige aksjoner, skriver han videre.

Lynforbanna

Utspillet får Roger Hansen, leder i Transportarbeiderforbundet til å se rødt.

– Jeg er lynforbanna på NHO som oppfordrer til streikebryteri. Det er sjokkerende at NHO oppfordrer sine medlemsbedrifter til å benytte arbeidstakere til å utføre arbeid som normalt utføres av losse- og lastearbeiderne. NHO setter nå de vanlige spillereglene i arbeidslivet til side. Dette er en ren krigserklæring fra arbeidsgiverne, og vi kommer til å benytte alle lovlige milder for få forhindre dette, tordner Hansen.

Advarer havnene

Han nærmest garanterer at det i tilfelle vil komme reaksjoner mot havnene i Tromsø og Mosjøen.

– Vi vil på det sterkeste advare havneeierne i Tromsø og Mosjøen om å følge NHOs oppfordring. Det vil være oppsiktsvekkende om de støtter opp om streikebryteri. At andre enn de registrerte havneareriderne skal foreta lossing og lasting av skip er også et spørsmål om sikkernhet. Sikkerhet er tydlighevis helt underordnet for NHO. Det synes å være viktigere å knuse havnearbeiderne, men skjer dette må vi håndtere saken som vi gjør med streikebryteri under en vanlig tariffkonflikt, avslutter Roger Hansen.

Les hele brevet fra NHO her!


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok