Nett-banner 950x173 72

SIER NEI TIL FORBUNDSALLIANSEN

14.februar 2013
Forhandlingsdelegasjon060213 Et flertall i forhandlingsutvalget til Norsk Transportarbeiderforbund anbefaler å si nei til forhandlingsresultatet slik det foreligger etter forhandlingene om Forbundsalliansen. – Det var helheten i forhandlingsresultatet som var avgjørende for flertallets beslutning, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


(Foto: Forhandlingsutvalget har bestått av fra v. Pål Aronsen, Roger Hansen, Bjørn Tore Bråten, Johnny Slettvold, Roger Moum, Dag-Einar Sivertsen, Monica Johansen, Inge Vidar Lone og Lars M. Johnsen)

- Vi fikk gjennomslag i forhandlingene for de to viktigste kravene vårt landsmøte i 2009 satte om organisering av tariffarbeid gjennom bransjeråd, og at lokal organisasjon skulle beholdes. På flere andre områder ble imidlertid forhandlingsresultatet slik at flertallet i forhandlingsdelegasjonen konkluderte med at helheten ikke var god nok, sier Roger Hansen. 

- Forhandlingsutvalgets anbefaling skal nå legges fram for forbundsstyret 21. februar. Den endelige beslutningen om Forbundsalliansen vil bli fattet av vårt representantskap 6. og 7. mars, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok