Nett-banner 950x173 72

ICA-avtalen er ulovlig

13.februar 2014
Johnny-Sletvold-small Konkurransetilsynet har konkludert med at avtalen mellom ICA Norge og Norgesgruppen om innkjøp, er ulovlig. Konkurransetilsynet sier i en pressemelding at årsaken til avgjørelsen, er at tilsynet mener avtalen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Les mer!


(Foto: Vegard Holm)

- Avgørelsen kom ikke som noen overraskelse. Våre medlemmer er orientert, og vi må nå avvente hva eierne vil gjøre, sier konserntillitsvalgt i ICA Norge og forbundsstyremedlem i NTF, Johnny Sletvold. Styret i ICA Norge skal behandle denne saken på et møte fredag.

Med bakgrunn i dårlig økonomi, inngikk ICA Norge i 2013 en samarbeidsavtale med Norgesgruppen om deler av kjedens grossistlagre og innkjøp. Avtalen skulle gjelde fra 1. august i fjor og i fem år.

På bakgrunn av den inngåtte avtalen, planla ICA å legge ned sine grossistlagre i Narvik, Trondheim og Bergen før sommeren i år, og grossistlagrene i Arendal og Bryne ved månedsskiftet september/oktober. Grossistvirksomheten i disse områdene skulle overføres ASKO sine grossistlagre.

Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD) ga i juli i fjor et midlertidig ja til ICA og Norgesgruppen sin felles innkjøpsavtale i påvente av Konkurransetilsynets endelige beslutning som nå altså er kommet. ICA Norge har en frist til 25. april for å anke Konkurransetilsynets beslutning.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok