Nett-banner 950x173 72

Timelønna opp 7,40 i Felleskjøpet Agri

25.april 2014
BjørnAnders-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ble torsdag 10. april enige med Felleskjøpet Agri om ny tariffavtale for de neste to årene. Avtalen gir en økning i timelønna på til sammen kr 7,40, inklusive tillegget som ble gitt i frontfaget. Det ble også enighet om å sette ned et utvalg for å se på muligheter for å tilnærme seg grossistavtalen Virke – NTF. Les mer!

De lokale partene i bedriften, fortsetter forhandlingene (B-2). Under disse forhandlingene skal man blant annet se på mulighetene for å heve kompetansen blant arbeidstakerne ytterligere (fagbrev).

- Dette er en avtale vi er fornøyde med. Vi klarte riktignok ikke å heve denne avtalen opp på nivå med grossistavtralen vi har med Virke, men vi er tilfredse med at det settes ned et utvalg som skal begynne denne prosessen, sier forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen i NTF. Jonassen ledet forhandlingene, som ble gjort i samarbeid med NNN, Handel og Kontor og FLT.

Frist for gjennomføring av B-delsforhandlinger er 13.mai. Hele oppgjøret vil deretter bli sendt ut til uravstemning.
 
Trykk her for å lese Tariffnytt 1/2014 om lønnsoppgjøret i Felleskjøpet Agri!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok