Nett-banner 950x173 72

Nesten alle stemte ja

19.september 2014
Rema1000-small 97 % av de som deltok, stemte ja i uravstemninga om ny grossistoverenskomst mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Mat og Landbruk. - Det er bra at medlemmene nesten enstemmig slutter opp om den nye overenskomsten, sier forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen. Les mer!

- Vi er ikke fornøyde med at bare 27 % av de stemmeberettigede deltok i uravstemninga. Det medførte at vi nok en gang måtte gå til LO for å få godkjent avstemninga, sier Bjørn Anders Jonassen.

Dette er de viktigste punktene i den nye grossistoverenskomsten med NHO Mat og Landbruk:

  • Alle NTFS medlemmer  i Rema Distribusjon beholder de lønns- og arbeidsbetingelser som ble framforhandlet i grossistoverenskomsten med Virke fram til tariffrevisjonen i 2016
     
  • De øvrige medlemmene på overenskomsten får en garanti for lønnsutviklinga der de fram til 2017 garanteres ei opptrapping av minstelønn til 90 % av SSBs statistikk for Arbeidere i alt
     
  • Overenskomsten har en sikringsbestemmelse slik at grossistbedrifter som i dag går på Virkeoverenskomsten men melder seg inn i NHO, ikke vil få en billigere tariffavtale enn tilsvarende avtale i Virke 
     
  • Alle innenfor overenskomsten, får et generelt tillegg på kr. 2,00 fra 1. april, med unntak av Rema Distribusjon som får et generelt tillegg på kr 0,75, og som for øvrig følger reguleringene i grossistoverenskomsten med Virke

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok