Nett-banner 950x173 72

NTF anmelder Gudbrandsdal politidistrikt

18.juni 2013
MortenHagen180613 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) anmeldte tirsdag påtaleansvarlig ved Gudbrandsdal politidistrikt for tjenesteforsømmelse. En polsk trailersjåfør fikk igjen førerkortet etter at han nesten krasjet med en av UPs tjenestebiler da han kjørte forbi en annen bil i en sving. - En hårreisende beslutning av politiet, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF. Les mer!


Det var 6. juni hendelsen skjedde i Gudbrandsdalen. I media framgår det at den polske trailersjåføren via radio hadde fått beskjed av en forankjørende lastebil at han kunne foreta forbikjøring. Bare flaks og rask reaksjon fra sjåføren av UPs bil gjorde at en alvorlig ulykke ble unngått. UP fikk stoppet sjåføren, belsagla førerkortet og ga polakken 6000 kroner i bot. Påtaleansvarlig ved Gudbrandsdal politidistrikt valgte å gi sjåføren førerkortet tilbake.

- Dette var en hårreisende beslutning som er så alvorlig at vi har valgt å anmelde påtaleansvarlige til Spesialenheten for politisaker. Vi har mange eksempler på at norske sjåfører har fått beslagt lagt sine førerkort for langt mindre alvorlige hendelser enn dette, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF.

- Denne hendelsen bare bekrefter at politiet og andre kontrollmyndigheter ser ut til å behandle utenlandske sjåfører på en annen og mildere måte enn norske sjåfører. Dette strider mot folks rettsoppfatning og kan ikke gå upåaktet hen. Denne og andre lignende saker har opprørt mange av våre medlemmer, sier forbundssekretær Morten Hagen.

I anmeldelsen heter det blant annet at hendelsen er et klart brudd på likebehandlingsprinsippet og en unnlatelse av å følge opp Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv (tapsforskriften), § 2-5 (1). Her står det:

Ved ileggelse av straff for uaktsom kjøring i forbindelse med forbikjøring som har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerett fastsettes fra 9 til 12 måneder. På samme måte fastsettes tapsperioden ved forbikjøring som har fremstått som særlig hensynsløs eller aggressiv, som f.eks. ved køkjøring.

Trykk her for å se NTFs anmeldelse av Gudbrandsdal politidistrikt!

Trykk her for å se UPs video av hendelsen og TV2 sin omtale av saken!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok