Nett-banner 950x173 72

NTF stevner Unibuss

31.oktober 2013
JanSivertsen311013-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har stevnet Unibuiss for Arbeidsretten. - Konflikten står om overtidsbetaling for sjåfører som jobber såkalte delte skift. Det vil si at man har en del av skiftet tidlig på formiddagen og den neste delen på ettermiddagen, med opphold midt på dagen, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF. Les mer!


(Tekst og foto: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren)

Samlet eller hver for seg
I Bussbransjeavtalen (BBA), står det at uforutsett forsinkelse på ti minutter eller mer godtgjøres med overtidsbetaling. Det er ingen av partene uenige i. Problemer er om det på delte skift skal gjelde for hele totalskiftet, eller om det skal gjelde for hver del av delskiftene. Det er også uenighet, dersom en legger sammen forsinkelsene på hver del av skiftet om det skal gjelde for ti minutter totalt, eller om hver forsinkelse må være på ti minutter eller mer før en kan legge sammen.
 
Transportarbeiderforbundet med LO i ryggen hevder at i utgangspunktet skal forsinkelsene vurderes hver for seg, mens Unibuss og NHO mener forsinkelser på begge deler av skiftet må sees samlet. Dermed vil for eksempel en 11 minutters uforutsett forsinkelse på begge delskift utløse en halvtime overtid med NHO sin tolkning, mens LO sin vil gi bussjåføren to halvtimer overtidsbetaling.
 
Trodde på enighet
I etterkant av forhandlingene mellom partene i 2010 og 2011 hadde Sivertsen flere samtaler med NHO for å komme fram til en løsning. I en epost datert 18. oktober 2011 kom Transportarbeiderforbundet arbeidsgiverne i møte. Der sier NTF seg enig med NHO Transport at ved delte skift skal alle leilighetsvise forsinkelser regnes som én forsinkelse per skift, slik at forsinkelser per delte skift som samlet går utover ti minutter, utløser krav om overtidsbetaling.
– Det var en løsning jeg trodde vi var enige om, sier Sivertsen til Transportarbeideren.
 
Uenige likevel
I etterkant har Transportarbeiderforbundet oppdaget at NHO ikke har stått fullt inne for den løsningen NTF og LO trodde man hadde blitt enige om. NHO hevder nemlig at forsinkelser av denne typen på under ti minutter ikke kan legges sammen til å utløse overtid om de samlet overstiger de magiske ti minuttene.
 
Dermed blusset striden i Unibuss opp på ny, med påfølgende møter mellom NTF og NHO våren 2013 som resulterte i en tvisteprotokoll datert 9. april i år. I etterkant har Sivertsen hatt epostkorrespondanse med NHO for å forsøke å få til nye forhandlinger, noe NHO ikke har sett behovet for.
 
Det har fått både Transportarbeiderforbundet og LO til å konkludere med at de stevner Unibuss og NHO Transport for brudd på Bussbransjeavtalens paragraf 4.6 om overtidsbetaling ved forsinkelse. Ifølge Jan Sivertsen håper en at saken kommer opp for Arbeidsretten i januar eller februar 2014.
 
Ulik praksis
Selv om NHO Transport er stevnet, betyr ikke det at alle buss-selskaper tolker reglene slik Unibuss gjør.
– Vi vet at i Nobina og Tide praktiseres bestemmelsene slik vi mener det skal gjøres, i de øvrige selskapene er det litt forskjellig praksis, men vi vet også at så fort noen baner vei og «bryter» tariffavtalen så følger andre etter, sier Sivertsen.
 
Han bekrefter samtidig at NTF og LO vil kreve at sjåførene får etterbetalt overtid de ikke har fått i henhold til arbeidstakersidens tolkning av Bussbransjeavtalen.
– Når det gjelder tvist som omhandler økonomi, lønn og lignende, så ligger det implisitt i kravet at det vil ligge et økonomisk krav om etterbetaling for de det måtte gjelde, sier forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok